Maastikukujundus

Maastikukujundus

The main area of activity for Hüüp OÜ is designing and establishing landscapes. We have an activity licence issued by the heritage protection and can thus tackle historical outdoor areas. When it comes to project documentation, we can help with different landscape design related projects, starting from the draft to the working drawing and co-ordinating the entire project documentation.

We perform landscape construction and heritage protection related supervision.

Hüüp OÜ põhitegevuseks on haljastuse projekteerimine ning rajamine. Omame muinsuskaitse tegevusluba, mis annab võimaluse tegeleda ka ajalooliste välialadega. Projektdokumentatsiooni koostamisel saab meilt abi erinevate maastikukujundusalaste projektide koostamisel alates eskiisist, lõpetades tööjooniste ning kogu projekt-dokumentatsiooni kooskõlastamiseni.

Teostame haljastuse rajamise ja muinsuskaitsealast järelvalvet.

Maastikukujundus

Projektdokumentatsiooni koostamisel saab meilt abi erinevate maastikukujundusalaste projektide koostamisel

Muinsuskaitse tegevusluba

annab võimaluse tegeleda ka ajalooliste välialadega

Haljastuse rajamine

Projektdokumentatsiooni koostamisel saab meilt abi erinevate maastikukujundusalaste projektide koostamisel

Kogemused

Hüüp OÜ põhitegevuseks on haljastuse projekteerimine ning rajamine. Omame muinsuskaitse tegevusluba, mis annab võimaluse tegeleda ka ajalooliste välialadega. Projektdokumentatsiooni koostamisel saab meilt abi erinevate maastikukujundusalaste projektide koostamisel alates eskiisist, lõpetades tööjooniste ning kogu projekt-dokumentatsiooni kooskõlastamiseni.

The main area of activity for Hüüp OÜ is designing and establishing landscapes. We have an activity licence issued by the heritage protection and can thus tackle historical outdoor areas. When it comes to project documentation, we can help with different landscape design related projects, starting from the draft to the working drawing and co-ordinating the entire project documentation.

Tagasiside