Maastikukujundus

Maastikukujundus

The main area of activity for Hüüp OÜ is designing and establishing landscapes. We have an activity licence issued by the heritage protection and can thus tackle historical outdoor areas. When it comes to project documentation, we can help with different landscape design related projects, starting from the draft to the working drawing and co-ordinating the entire project documentation.

We perform landscape construction and heritage protection related supervision.

Hüüp OÜ põhitegevuseks on haljastuse projekteerimine ning rajamine. Omame muinsuskaitse tegevusluba, mis annab võimaluse tegeleda ka ajalooliste välialadega. Projektdokumentatsiooni koostamisel saab meilt abi erinevate maastikukujundusalaste projektide koostamisel alates eskiisist, lõpetades tööjooniste ning kogu projekt-dokumentatsiooni kooskõlastamiseni.

Teostame haljastuse rajamise ja muinsuskaitsealast järelvalvet.

Maastikukujundus

Projektdokumentatsiooni koostamisel saab meilt abi erinevate maastikukujundusalaste projektide koostamisel

Muinsuskaitse tegevusluba

annab võimaluse tegeleda ka ajalooliste välialadega

Haljastuse rajamine

Projektdokumentatsiooni koostamisel saab meilt abi erinevate maastikukujundusalaste projektide koostamisel

Portfoolio

Kati Niibo

Haridus

2003–2009 Eesti Maaülikool – magistrikraad, eriala maastikuarhitektuur

1998–2003 Eesti Põllumajandusülikool – bakalaureusekraad, eriala maastikuarhitektuur

1995–1998 Jäneda Õppe- ja Nõuandekeskus – kutseõpe, eriala aia- ja maastikukujundaja

1984–1995 Audru Keskkool

Täiendkoolitus

2008 (veebruar) Vain ja partnerid OÜ Energialaeng 2008, müügikoolitus

2006 (august) Vooremaa Koolituskeskus – Haljasalade ja parkide kujundamine Enköping, Rootsi

2004-2005 (okt-mai) Eesti Kunstiakadeemia – restaureerimise põhikursus

2002 (jaan-mai) University of Colorado at Boulder – maastikuplaneerimise lühikursused

2001 (40 tundi) Tartu Kõrgem Kunstikool – Adobe PhotoShop’i põhikursus

2000 (48 tundi) Tartu Kõrgem Kunstikool – fotograafia põhikursus

2000 (sept-dets) Eesti Kunstiakadeemia, COO Arhitektid – maastikuarhitektuuri kursus

1999 (sept-dets) Hämeen Ammattikorkeakoulu – rohealade planeerimine

1998 (58 tundi) OÜ Lingo – saksa keele kursus algastmele

Töökogemus

05.2007 Hüüp OÜ – maastikukujundaja/juhatuse liige

03. 1998- 05. 2007 Hestia Haljastus OÜ – maastikukujundaja

06-08. 1997 AS Ceres – haljastaja