Kujundades maastikke

Taagepera mõisa park

Vajadus pargi renoveerimise järgi tekkis peale seda kui ajalooline mõisahoonesse rajati hotell ja mõisa omanikel tekis soov korrastada ka park ümber peahoone. Ajaloolist materjali pargi kunagise kujunduse kohta on säilinud vähe seetõttu on uue kujunduslahenduse aluseks loodusest leitud deailid (ajaloolised alleed, reljeef jms) ja klassikalisele maastikupargile iseloomulikud elemendid. Parki sai planeeritud mitu täiesti uut aia osa, mis elavdaks muidu üsna rohelist pargiala.

Sangaste mõisa park

2008. aastal renoveeritud mõisa ümbrus sai pärast renoveerimist täiesti uue ilme. Aastaid hooldamata pargis oli vaja uuendada teedevõrku, võtta maha mitmeid looduslikult kasvama hakanud puid-põõsaid ja korrastada peahoone taga asuvaid terrasse.

Häädemeeste hooldekodu

Lähteülesanne oli tööle lihtne – rajada jalutuspark vanematele inimestele, kus oleks võimalik teha pikem või lühem ring. Aias võiks olla paviljon vihmase ilmaga kasutamiseks ja trenažöörid eakohaste harjutuste tegemiseks. Kujundus peaks olema lihtsasti hooldatav, samas silmailu pakkuv. Aias võiks olla koht, kus saab kasvatada ka söödavaid taimi. Aed on tänaseks neli aastat vana, väga hästi hooldatud ja igapäevases kasutuses.

Taali mõisa park

Taali mõisa pargi renoveerimisega olen olnud seotud üle 10 aasta. On olnud suurepärane võimalus ühest võssa kasvanud pargist luua korrastatud pargiala, kus on aga säilinud ka rohkelt maastikupargile iseloomulikku metsikust. Peahoone lääneküljele on kujundatud väike regulaaraed, mis oma suuruselt ja kujult markeerib kunagist peahoone suurust. 

Alatskivi mõisa park

Mai koerteplats Pärnus

Viikingi hotelli katusaed

Tallinna lillefestival

Olen võtnud osa kokku kolmest Tallinna lillefestivalist. Alati on see olnud koostöö kellegagi. Festival on andnud võimaluse luua aed ette antud teemal ja seejärel see ise ka valmis ehitada. Aiad olid peale rajamist üleval ca 2 kuud.