Taagepera Manor Park

Vajadus pargi renoveerimise järgi tekkis peale seda kui ajalooline mõisahoonesse rajati hotell ja
mõisa omanikel tekis soov korrastada ka park ümber peahoone. Ajaloolist materjali pargi
kunagise kujunduse kohta on säilinud vähe seetõttu on uue kujunduslahenduse aluseks
loodusest leitud deailid (ajaloolised alleed, reljeef jms) ja klassikalisele maastikupargile
iseloomulikud elemendid. Parki sai planeeritud mitu täiesti uut aia osa, mis elavdaks muidu
üsna rohelist pargiala.

Park renoveeriti 100% kogu projekti ulatuses
mõned aastad pärast projekteerimist.

Osalesin ka kogu kujundusprojekti rajamistöödel. Park renoveeriti 100% kogu projekti ulatuses
mõned aastad pärast projekteerimist. Aastaid parki hooldati korrapäraselt kuid nüüd on
mõisakompleksis toimunud taas suuremahulised renoveerimistööd, mille käigus on üsna suur
osa kunagisest haljastusest likvideeritud. Park ootab taaskord korrastamist.